开云体育网页版

 tham dự | thời gian:2023-04-01 08:24:11

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-1
1, 2 con gián, em bỏ uống cà phê sáng. 

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-2
Mấy ai hiểu cho tâm trạng của người ăn gần hết mới phát hiện sự xuất hiện của "đồ ăn thêm".

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-3
Món cháo "gấp đôi protein".

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-4
Điều đáng sợ hơn phát hiện một con gián trong chiếc bánh đó là việc phát hiện ra nửa con gián trong chiếc bánh. 

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-5
Nhà hàng hôm nay mới ra món "hamburger nhân gián"?

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-6
Hai số phận xui xẻo trong một bức ảnh - con gián và người vừa mua phần ăn này. 

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-7
Bánh in hình gián?

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-8
Chị bán giò bảo đảm bảo hàng ngon, đến gián mà còn phải chui vào chịu chết để được ăn thử một lần thì chắc là ngon thật rồi. 

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-9
"Cá cơm sấy" này hơi to và đậm màu thì phải.

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố

Sợ hãi tột độ sự hiện diện của loài gián khắp mặt trận ăn uống-10
Chi tiết quan trọng phải đóng khung, vẽ thêm hình minh họa. 

ợhãitộtđộsựhiệndiệncủaloàigiánkhắpmặttrậnănuố đứng đầu: 79bước lên: 5829